Raad van State besluit over edelherten Oostvaardersplassen

De Raad van State spreekt zich woensdag uit over het afschot van edelherten in de Oostvaardersplassen. Gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer kreeg van de provincie Flevoland in 2019 een ontheffing om een overschot aan edelherten in het...